Αγωνιστική εμφάνιση, αγωνιστικές επιδόσεις. Με κινητήρες δύο ειδών, υγρόψυκτο και αερόψυκτο (DD και DT αντίστοιχα).

Αγωνιστική εμφάνιση, αγωνιστικές επιδόσεις. Με κινητήρες δύο ειδών, υγρόψυκτο και αερόψυκτο (DD και DT αντίστοιχα).